FORGOT YOUR DETAILS?

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie www.angelkrakow.com. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Karolinka Guest House, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

2. Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Karolinka Guest House a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju ze śniadaniem. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Karolinka Guest House nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego apartamentu oraz w niniejszym regulaminie. Na życzenie gościa istnieje możliwość organizacji dodatkowo płatnych transferów lotniskowych i lokalnych wycieczek u Partnera, KrakowShuttle.

Wszystkie pokoje są umeblowane oraz posiadają łazienki, a apartamenty także aneksy kuchenne. Karolinka Guest House zapewnia pościel i ręczniki hotelowe bez dodatkowych opłat. Śniadanie jest wliczone w cenę – serwowane codziennie w ogólnodostępnej kuchni w formie bufetu kontynentalnego (zimna płyta) między 8 a 11 rano. Istnieje możliwośc organziacji wcześniejszego śniadania na życzenie gościa, jednak musi to zostać uzgodnione z obsługą najpóżniej 1 dzień wcześniej.

3. Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać telefonicznie, wysyłając email na adres szczyrk@mkgroup.co lub za pomocą formularza rezerwacji na stronie www.karolikaszczyrk.pl. Rezerwacja telefoniczna wymaga późniejszego potwierdzenia drogą mailową, brak tej formalności spowoduje:

– jej anulację o godzinie 17:00, jeżeli rezerwacja jest dokonana w dniu przyjazdu

– jej anulację po upływie 24h od momentu dokonania rezerwacji telefonicznej, jeśli została ona dokonana w przód na co najmniej jeden dzień przed przyjazdem

W celu dokonania rezerwacji należy podać:

– datę planowanego przyjazdu oraz liczbę nocy

– planowana godzinę przyjazdu

– liczbę osób w apartamencie

– imię i nazwisko

– numer telefonu

– adres email

– dane do faktury, jeśli będzie wymagana

4. Gwarancja rezerwacji:

Rezerwacje Standardowe

Rezerwacja dokonana w planie standardowym może być zagwarantowana w następujący sposób:

– poprzez podanie danych karty kredytowej (pełny numer karty, data ważności, kod CVC/CVV)

– poprzez wpłatę w terminie 3 dni od daty dokonania rezerwacji, zadatku w wysokości 100% opłaty za pierwszą dobę. Zadatki są bezzwrotne.

Rezerwacje bezzwrotne i promocje sezonowe:

Rezerwacje dokonane w planie bezzwrotnym są płatne w całości, z góry:

– poprzez obciążenie karty kredytowej podanej przez Gościa w trakcie dokonywania rezerwacji, lub

– poprzez dokonanie przedpłaty w wysokości 100% wartości całej rezerwacji na konto Karolinka Guest House.

Karolinka Guest House zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty kredytowej przez przyjazdem Gościa.

5. Warunki anulacji

Rezerwacje Standardowe

Bezpłatna anulacja możliwa do 1 dnia przed przyjazdem. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie oraz w przypadku nie pojawienia się Gościa, hotel obciąży Gościa opłatą w wysokości 100% opłaty za pierwszą noc.

Rezerwacje bezzwrotne i promocje sezonowe:

W przypadku zmian w rezerwacji, lub jej anulowania, Gość zostanie obciążony pełną opłatą za zarezerwowany pobyt. W przypadku nie pojawienia się Gościa w hotelu, Gość zostanie obciążony pełną opłatą za zarezerwowany pobyt.

6. Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 11:00 dnia wyjazdu.

Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z recepcją Karolinka Guest House.

Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi z obsługą Karolinka Guest House istnieje możliwość późniejszego wyjazdu bez dodatkowych opłat.

7. Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Karolinka Guest House zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:

• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,

• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

Recepcja dla obiektów Karolinka Guest House

KAROLINKA GUEST HOUSE

ul. Jodłowa 21

43-370 Szczyrk

tel: 513 202 120

mail: szczyrk@mkgroup.co

www.karolinkaszczyrk.pl

Wydanie kluczy do pokoju nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconych zaliczek.Karolinka Guest House nie maja regularnie pracującej recepcji i organizują tylko indywidualne wmeldowania. Gość jest zobowiązany do podania planowanej godziny przyjazdu najpóźniej na 2 dni przed przyjazdem.

8. Wymeldowanie i zdanie kluczy

Zdanie klucza odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem Karolinka Guest House. Informacje te zamieszczone są również na karcie informacyjnej przekazywanej Gościowi podczas meldowania. W przypadku zgubienia kluczy do obiektu, goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

9. Cisza nocna

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju, Karolinka Guest House ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 100 zł.

10. Odpowiedzialność za apartament

Goście zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym.

– W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce managera lub osoby odpowiedzialnej za klucze.

11. Zakaz palenia

W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 100 zł.

12. Zmiana cen

Karolinka Guest House zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach. W przypadku wysokiego sezonu, okresów targowych i terminów ważnych wydarzeń kulturalnych, politycznych i biznesowych oraz „długich weekendów”, Karolinka Guest House ma prawo egzekwować 100% przedpłaty za całą rezerwację, a także stosować specjalne warunki rezerwacji i anulacji.

13. Dzieci w Karolinka Guest House

Dla wszystkich dzieci do lat 4 pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią z rodzicami na obecnych łóżkach w zarezerwowanym pokoju/apartamencie. Dzieci starsze i dorośli – obowiązuje dopłata w wysokości 50 PLN za osobę na dobę. Hotel posiada łóżeczka niemowlęce, w przypadku chęci wynajęcia łóżeczka, gość powinien się skontaktować z obiektem najpóźniej na 1 dzień przed przyjazdem. Łóżeczka dziecięce są wynajmowane bez dodatkowych opłat.

14. Zwierzęta domowe

Zwierzęta są akceptowane, jednak obiekt nie zapewnia żadnych akcesoriów dla zwierząt.

15. Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami,Karolinka Guest House rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

16. Awarie

Karolinka Guest House zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokojach bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Karolinka Guest House (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

17. Depozyt

Karolinka Guest House zastrzega sobie prawo do dokonania podczas meldowania preautoryzacji podanej przez Gościa karty kredytowej lub pobrania zwrotnego depozytu gotówkowego jako zabezpieczenie apartamentu, w szczególności w przypadku pobytów długoterminowych. Depozyt jest zwracany w dniu wyjazdu w pełnej kwocie, jeśli w pokoju  nie wyrządzono szkód.

18. Dane osobowe

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Karolinka Guest House. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

19. Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Karolinka Guest House.

20. Postanowienia końcowe

Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby, obiekt ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę w wysokości 50 pln za każdą dobę .Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – Karolinka Guest House nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

TOP